Фонд національно-культурних ініціатив імені Гната Хоткевича

Життя українських сіл та хуторів: розповіді сучасників та спогади старожилів

Назва проєкту
Життя українських сіл та хуторів: розповіді сучасників та спогади старожилів

Назва англійською мовою
The life of Ukrainian villages and farmsteads: the narrations of the contemporaries and the recollections of the elders

Коротка інформація про проєкт
Останні десятиліття спостерігається стале знелюднення сіл та хуторів, молодь “тікає” в міста та закордон, де є робота. По селах залишаються переважно люди старшого віку. В наслідок природнього відходу людей у засвіти, досить швидко зникає цілий пласт української самобутньої культури, котра була зосереджена в українських селах та хуторах. Планується зібрати значний масив свідчень про життя на селі в минувшину (для цього відшуковуватимуться знаючі старожили сіл та хуторів), не оминатимуться розповіді сучасників про теперішнє життя в сільській місцевості. Проєкт передбачає в результаті отримати 120 годин обробленого відео (120 відео з середньою арифметичною тривалість близько години) з відповідними документально точними текстовими описами.

Коротка інформація англійською мовою
In the recent decades, there has been a constant depopulation of villages and farmsteads. Young people “flee” to the cities and abroad, where there can find work, so mostly elderly stay in the villages. As a result of the natural get-away for education and work, a whole layer of the Ukrainian distinctive culture, which was concentrated in the Ukrainian villages and farmsteads, is quickly disappearing. It is planned to gather a significant array of evidence about life in the villages of the past (knowledgeable elders of the villages and farmsteads will be interviewed). Narrations of the contemporaries about their current life in the countryside will not be missed. The project plans to make 120 hours of edited video (120 videos with an average duration of an hour each) which will be followed by accurate documented written descriptions.

Географія реалізації
Села та хутори Харківської області, Полтавської, Сумської, Чернігівської області, Луганської та Донецької областей (неокуповані частини), Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей, Київської, Черкаської та Вінницької областей, Житомирської, Рівненської та Волинської областей, Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської та Хмельницької областей, Чернівецької та Закарпатської областей.

Переглянути вже відзняті відео про зниклі та зникаючі села та хутори можна за посиланням:

http://khotkevych.info/fond/sela

Початок проєкту
16.05.2022.

Завершення
22.07.2023.

Тривалість реалізації
14 місяців.

Загальний бюджет
1 900 000 грн.

Одна експедиція для створення серій (зйомка відео з подальшим їх редагуванням та оприлюдненням) вартує в середньому 30 тисяч гривень.

На теперішній час проєкт потребує коштів для його реалізації.

Звертаємось до всіх небайдужих підтримати створення відео про українські села та хутори! Для підтримки проєкту перейдіть, будь ласка, за цим посиланням http://khotkevych.info/fond/donation. Щиро дякуємо!

Інформація про організатора
Повне найменування організації
Фонд національно-культурних ініціатив імені Гната Хоткевича

Повне найменування організації англійською мовою
The Hnat Khotkevych Foundation for National Cultural Initiatives

Організаційно-правова форма
Благодійна організація

Код ЄДРПОУ
23147740

Активне посилання на установчий документ (Статут)
http://khotkevych.info/docs/The-Hnat-Khotkevych-Foundation-for-National-Cultural-Initiatives.pdf

Вид діяльності організації-заявника за КВЕД
94.12 Діяльність професійних організацій (лише для організацій, що здійснюють діяльність в секторах культури та культурного-пізнавального (внутрішнього) туризму)

Дата реєстрації організації
07.03.2001

Юридична та поштова адреса організації
61002, м. Харків, вул. Багалія, 6

Посилання на сайт:
http://khotkevych.info

Електронна пошта
prostirua@ukr.net

Кінцевий бенефіціарний власник
Відсутні фізичні особи, які відповідають визначенню кінцевого бенефіціарного власника (контролера)

Наявність матеріально-технічної бази для виконання проєкту
Одним із напрямків діяльності Фонду національно-культурних ініціатив імені Гната Хоткевича вже багато років є відеофіксація подій в галузі культури, відеозапис носіїв українських традицій, фолькльорної та музичної спадщини.

Відтак Фонд має знімальну техніку, котра дає можливість проводити фаховий відеозапис. Також Фонд має комп’ютерну техніку з відповідним програмним забезпеченням для професійного мотажу відзнятих відео. Фонд має можливості зберігати роками накопичені значні обсяги архівних відео (у тому числі у некомпресованих високоякісних монтажних форматах), забезпечуючи вчасне резервне копіювання носіїв інформації та мінімізуючи ризики втрати відео внаслідок псування таких носіїв та техніки чи непередбачених обставин.

Реалізація подібних проєктів у попередні роки
У 2020 році нашим Фондом була подана заявка до УКФ на виконання проєкту “Зникаючі та зниклі українські села та хутори: говорять свідки”. Проєкт був профінансований УКФ та успішно реалізований (заявка 3ORG21-26434, обсяг фінансування — 498 679 грн).

Під час виконання проєкту здійснено численні експедиції у регіони східної та центральної України та записано на відео документальні свідчення очевидців про зниклі й зникаючі українські села та хутори, культурне життя і побут їх мешканців. Було оброблено та змонтовано відеозаписи для оприлюднення на широкий загал. В результаті експедицій сумарно було виготовлено близько 50 годин змонтованого та обробленого відеозапису документального жанру. Середня арифметична тривалість одного відео складає близько години. Відповідно загалом виготовлено 50 основних відеоробіт загальною тривалістю 50 годин з відповідними заголовками та описами, котрі засвідчують документально точну ідентифікацію запису. Також додатково (понад запланований кількісний обсяг оприлюдненого відео) було виготовлено й короткі, на кілька хвилин, витримки із виготовлених інтерв’ю за окремими того вартими на думку учасників проєкту тематичними спрямуваннями.

Виготовлені відео стали цінним джерелом первинної інформації не лише для широкого загалу зацікавлених осіб, але й для людей, котрі займаються систематизацією, осмисленням, збереженням культури нашого народу: культурологів, істориків, етнографів.

Також відео є корисним і всім тим, хто займається вивченням та дослідженням традиційних форм організації життя та побуту та господарювання українців на селі.

Всі відзняті та змонтовані готові відео є у вільному доступі на наступних ресурсах: на Ютуб-каналі Malva TV (адреса в Інтернеті: https://youtube.com/tvmalva), у Фейсбуці на сторінці Malva.TV (адреса в Інтернеті: https://facebook.com/ Malva.TV).

Також вся інформація про проєкт з можливістю перегляду всіх відео буде й надалі постійно доступна на сайті Фонду національно-культурних ініціатив імені Гната Хоткевича (адреса в Інтернеті: http://khotkevych.info ) а також на сайті Мальва ТВ (адреса в Інтернеті: http://malva.tv).

Матеріали і в майбутньому будуть забезпечені постійним вільним доступом. Відеозаписи за прогнозами команди проєкту будуть продовжувати збільшувати кількість переглядів в наслідок збереження актуальності теми проєкту в наступних роках. Таким чином ефект від реалізації проєкту не лише збережеться, але й з плином часу буде збільшуватись. Задля цього Фонд національно-культурних ініціатив імені Гната Хоткевича взяв на себе підтримку та контроль присутності оприлюдненого відеоконтенту в наступні роки після реалізації проєкту.

Детальний опис проєкту
Актуальність відродження культурного життя в сільській місцевості є на часі практично в кожній області нашої держави. Адже діяльність відповідних інституцій та установ зосереджена переважно в містах, особливо в мегаполісах. Натомість села, невеликі поселення, хутори часто найчастіше залишаються поза увагою. Матеріал, котрий буде зібраний під час проведення проєкту матиме цінність для кожної конкретної території, села, району. Експедиції, під час котрих будуть проводитись відеозаписи, обов’язково матимуть прив’язку до конкретних місцевостей, у тому числі й до тих, де була частина хуторів та сіл, котрі вже зникли з мапи України (таких, як показав досвід нашого попереднього вже виконаного за підтримки УКФ проєкту “Зникаючі та зниклі українські села та хутори: говорять свідки” є досить багато). Важливо також встигнути зафіксувати спогади старожилів, адже кількість очевидців історичних подій давньої минувшини невпинно зменшується. Для прикладу, лише за два місяці виконання вищезазначеного попереднього проєкту ми не встигли записати двох знаючих та активних попри свій вік літніх людей, з якими було попередньо домовлено про інтерв’ю: вони пішли з життя в грудні 2020 року.

Запропонований проєкт також дасть можливість для аналізу зібраного матеріалу в контексті місцевої історично-культуної спадщини для фахівців відповідних напрямків. Адже часто люди, котрі займаються питаннями історії та культури мають обмежені можливості проводити експедицію, робити відеозапис на сучасну професійну апаратуру з відповідним звукозаписом, освітленням, обробкою відеозапису та його монтажем.

Оприлюднений матеріал збагатить інформаційний простір місцевою культурницькою тематикою для широкого загалу та сприятиме демонстрації багатства саме сільської культури з урахуванням місцевих особливостей конкретного регіону.

проєкт забезпечує вироблення та оприлюднення творів візуального мистецтва у формі документальних відео в жанрі інтерв’ю з використанням фахової зйомки та якісним монтажем, такий творчий продукт стане надбанням українського культурного простору. Під час виконання проєкту буде створено якісний відеоконтент, котрий розміщуватиметься у вільному доступі на широкодоступних платформах в мережі Інтернет та на сайтах. Зокрема, все виговлене відео з описами буде опубліковано на відеосервісі Ютуб, в соціальній мережі Фейсбук, на сайті Фонду національно-культурних ініціатив імені Гната Хоткевича та інших сайтах та медіаплатформах з подальшим контролем присутності опублікованого продукту для широкого загалу після дії проєкту.

В кількісних показниках планується виготовити та оприлюднити 120 змонтованих відео з середньою арифметичною тривалістю в одну годину. Таким чином сумарно буде виготовлено 120 годин готового відеопродукту.

Особливості реалізції проєкту під час пандемії коронавірусної хвороби COVID-19
Певною мірою, зважаючи на ситуацію з проблемою світового масштабу — захворюваність людей на COVID-19 по всій Україні, запланована діяльність Фонду національно-культурних ініціатив імені Гната Хоткевича була частково скута. Необхідні карантинні заходи проти розповсюдження коронавірусу, зниження соціальної активності людей у боротьбі з поширенням хвороби — все це не могло не вплинути на нашу організацію, як і на інші організації в цей особливий період починаючи від весни 2020 року. Проте, попри складнощі у зв’язку з пандемією, активісти та волонтери продовжують роботу відповідно до статутної діяльності Фонду у напрямку сприяння відродженню і розвитку традицій національної культури, освіти та мистецтва. Зокрема, нашим Фондом за підтримки УКФ у листопаді — грудні 2020 року було успішно виконано проєкт “Зникаючі та зниклі українські села та хутори: говорять свідки”, результати якого були у повному обсязі оприлюднені на початку 2021 року. Проєкт “Життя українських сіл та хуторів: розповіді сучасників та спогади старожилів”, котрий наш Фонд нині пропонує є логічним продовженням попереднього проєкту, проте в більш широкому аспекті з більш масштабним обсягом виготовлених відео та на значно більшій географічній площині. Запропонований проєкт діє відповідно до програмових засад заявника і значною мірою фінансово підтримує його діяльність в цілому відповідно до статутного завдання збереження і поширення цінностей української культури та інших національних культур, відродження духовної спадщини минулого, широке ознайомлення громадян із надбанням світової культури і цивілізації шляхом проведення відповідних проєктів і програм.

Чому проєкт є унікальним?
Тема стосовно життя українських сіл та хуторів зовсім мало висвітлюється переважно в невеликих новинних сюжетах чи непомітних для широкого загалу епізодичних програмах ЗМІ. Подібних експедицій, в результаті проведення якої було б зібрання такого обсягу якісно записаного відеоматеріалу із зазначеної тематики в Україні проводилось зовсім недостатньо. В наслідок природніх процесів старіння та відходу з життя мешканці зникаючих на зниклих хуторів та сіл забирають з собою й унікальну для суспільства інформацію, котру можна зафіксувати сучасними високотехнічними засобами відеозапису в рамках цього проєкту.

Чому проєкт є інноваційним?
Інноваційність проєкту полягає у застосуванні фахових журналістських навичок учасників проєкту для пошуку, обробки та оприлюднення великого обсягу культурно-історичної фактологічної інформації (близько ста двадцяти годин готового відеопродукту) із застосуванням сучасної високотехнічної апаратури для здійснення відеозйомки та монтажу, котра стала доступна внаслідок стрімкого технічного розвитку в останні роки. Враховуючи нині доступними можливостями послуговуватись швидкісним інтернетом, у тому числі на мобільних пристроях, готові відео будуть доступності для перегляду та завантаження у високій якості в повному обсязі для широкого загалу як в Україні, так і поза її межами.

Основна мета проєкту
Сприяти збереженню та розвитку культури шляхом відеофіксації та оприлюднення для широкого загалу свідчень у формі інтерв’ю про життя українських сіл та хуторів, культурне надбання і побут їх мешканців.

Цілі проєкту
Ціль 1
Знайти героїв для запису інтерв’ю.

Завдання 1
Провести підготовчу роботу зі збирання інформації про людей, котрі можуть стати учасниками інтерв’ю або допоможуть знайти таких людей в селах та хуторах у запланованих проєктом регіонах.

Результат 1.1
Попередньо вже конкретне визначення людей, котрі будуть спілкуватися під відеозапис за визначеною проєктом тематикою як очевидці.

Результат 1.2
Мати орієнтовне визначення обсягу планового відеозапису. Мати окреслений маршрут експедиції з відповідною матеріально-технічною базою для експедиції.

Індикатори досягнення результатів
1. Отримання джерела інформації та ознайомленість з ними.
2. Розмови з конкретними людьми та домовленості про приїзди у визначені регіони.
3. Підготовлений маршрут експедиції, укомплектована матеріально-технічна база.

Ціль 2
Здійснити відеозапис свідчень з обов’язковою прив’язкою до місцевості регіону, про який йдеться в інтерв’ю та до місця, де проводиться спілкування.

Завдання 2
Прибути у визначений регіон. Попередньо поспілкуватися з визначеними людьми на місці та провести відеозапис.

Результат 2.1
Прибуття безпосередньо на місце інтерв’ю та проведення відеозйомки.

Результат 2.2
Корекція планів спілкування з наступними героями інтерв’ю на основі отриманої інформації та корекція домовленостей про такі зустрічі.

Індикатори досягнення результатів
1. Готовність людини до відкритого спілкування під відеозапис.
2. Відеозйомка спілкування, відеозйомка місцевості, відеозйомка артефактів, світлин, історичних документів при наявності (для прикладу варто зазначити, що у попередньому проєкті під час експедиції випадково було віднайдено рукопис колись великого села Протопопівка Харківської області, датований початком хроніки від 1840 р. Невідомий дотепер рукопис кількох авторів включає в тому числі кількадесят унікальних сторінок котрі мають понад столітній вік, а також пізніші записи середини 20-го сторіччя. Відскановані історичні документи були уперше оприлюднені на сайті нашого Фонду імені Гната Хоткевича (http://khotkevych.info).
3. Наявність домовленості про інтерв’ю з наступним опитуваним.

Ціль 3
Зробити обробку та відеомонтаж матеріалу, підготувати його до оприлюднення.

Завдання 3
Обробка відзнятого матеріалу, робота з його монтажем та редагуванням.

Результат 3.1
Отримання оформленого матеріалу та його перевірка перед оприлюдненням.

Результат 3.2
Остаточне відредагування/корекція матеріалу та готовність його до оприлюднення.

Індикатори досягнення результатів
1. Наявність змонтованих та остаточно відредагованих відеоматеріалів.
2. Наявність оформлення у матеріалів включно відкоректованим текстовим описом до кожного окремого відео.

Ціль 4
Оприлюднити готовий матеріал та зробити комплекс заходів для його поширення.

Завдання 4
Розмістити готовий відеоматеріал на запланованих ресурсах в Інтернеті для широкого доступу.

Результат 4.1
Проведення комплексу дій по просуванню оприлюднених матеріалів в мережі Інтернет, включно з соцмережами.

Результат 4.2
Участь у створенні журналістських матеріалів різних редакцій ЗМІ та активних учасників соціальних медіа про проведений проєкт та результат його діяльності.

Індикатори досягнення результатів
1. Наявність готових матеріалів на всіх запланованих ресурсах в мережі Інтернет, включно з соціальними мережами, та вільний і постійний доступ до них.
2. Наявність постійного збільшення числа переглядів оприлюднених відео та наявність реакцій глядачів на них.
3. Оприлюднення журналістських матеріалів в ЗМІ та соціальних мережах.

Пряма цільова аудиторія проєкту
Прямою цільовою аудиторією проєкту є всі глядачі оприлюдненого контенту, яких цікавить історія та культура нашого краю, особливостями життя сільських мешканців, користувачі відповідного сегменту соціальних мереж та відеосервісів та інтернет сайтів. Окрім цього, до прямої цільової аудиторії також належать: викладачі та студенти вишів, для яких навчальні дисципліни з культури та історії є предметом їх спеціалізації; краєзнавці, працівники музеїв; нащадки осіб, котрі мешкають чи мешкали в сільських поселеннях й цікавляться своїм корінням. Загальна кількість прямої цільової аудиторії проєкту складатиме від 1 000 000 осіб.

Опосередкована (непряма) аудиторію проєкту
Читачі інтернет сайтів та соціальних мереж, глядачі телеканалів, газет, де буде обговорення проєкту в тій чи іншій формі. Загальна кількість опосередкованої (непрямої) цільової аудиторії проєкту складатиме від 1 000 000 осіб.

Культурні потреби та інтереси прямої та непрямої аудиторії проєкту
Працюючи багато років в напрямку відродження та розвитку української культури у заявника накопичився певний обсяг інформації щодо культурних інтересів і потреб цільової аудиторії пропонованого проєкту. Також визначення культурних потреб базується на аналізі регулярно отримуваної інформації із засобів масової інформації та із публікацій в соціальних мережах.

Культурні потреби та інтереси обраної аудиторії проєкту будуть задовольнятися шляхом оприлюднення у вільний доступ результатів виконання проєкту на запланованих і завжди доступних ресурсах в мережі інтернет, а також через оприлюднення в ЗМІ та соціальних мережах інформації про реалізацію проєкту на різних його етапах.

Зацікавленими сторони проєкту (особи чи інституції, які можуть – безпосередньо чи опосередковано впливати на проєкт чи бути під впливом проєкту)
Зацікавлені інституції: Краєзнавчі, історичні музеї регіонів, де виконуватиметься проєкт. Виші навчальні заклади зі спеціалізаціями за напрямками історії та культури. Органи місцевого самоврядування, котрі зацікавлені в розвитку сільських поселень.

Зацікавлені особи: Краєзнавці, історики, викладачі та студенти навчальних закладів зі спеціальностей історичного та культурного напрямків. Журналісти, котрі братимуть теми з оприлюднених матеріалів та журналісти, котрі братимуть оприлюднений відеоматеріал, на основі або з використанням котрого можуть бути зроблені нові журналістські матеріали. Нащадки, родичі чи знайомці осіб, котрі мешкають чи мешкали в поселеннях, про котрі йтиме мова, родичі чи приятелі опитуваних і ті, хто цікавиться своїм корінням в конкретному поселенні / регіоні. Робота із зацікавленими сторонами вестиметься шляхом спілкування в мережі Інтернет, у тому числі з використанням соціальних медіа. Проте перегляд відео з його текстовим описом є головним інструментом впливу на зацікавлені сторони проєкту.

Ключові повідомлення та поширення інформації про проєкт серед прямої цільової аудиторії та опосередкованої аудиторії, потенційних партнерів, широкої аудиторії
Найперше буде проанонсовано виконання проєкту із роз’ясненням його мети та завдань в максимально цікавій формі журналістського матеріалу з ключовим повідомленням про важливість теми проєкту та про факт початку його реалізації. В подальшому буде висвітлюватися реалізація проєкту не лише у формі інформаційних повідомлені чи репортажів, але й формі нарисів з цікавим змістом з ключовими повідомленнями, що проєкт відбувається та з зазначенням окремих найбільш вражаючих історій, котрі мають з’явитися під час такої кількості інтерв’ю. Такий підхід забезпечить кращу реакцію та більшу прихильність аудиторії. На завершення проєкту ключовим меседжем спікерів буде інформація про оприлюднений матеріал як головний результат діяльності проєкту з демонстрацією обраних найцікавіших фрагментів історій, розказаних в зібраних інтерв’ю.

Методи комунікації та канали комунікації (вебсайт, соціальні мережі тощо)
Для максимального ефекту при мінімальних витратах фінансових ресурсів планується вести промокампанії в першу чергу в мережі Інтернет, в соціальних мережах та сайтах, зорієнтованих на якісну індексацію, віднайдення інформації пошуковцем Гугл на відповідний запит зацікавленої аудиторії. Результати проведення проєкту будуть також висвітлені на сайтах Фонду національно-культурних ініціатив ім. Гната Хоткевича (khotkevych.info) та на сайті Мальва ТВ (malva.tv), на каналі Мальва ТВ в Ютубі (youtube.com/tvmalva), в соціальній мережі Фейсбук. Планується висвітлення реалізації проєкту зацікавленими медіа регіонів, де проєкт відбуватиметься в телевізійному форматі, в т.ч. новинах, редакціями регіональних друкованих ЗМІ та сайтів та, по можливості, на радіо. Проєктом передбачається в процесі його реалізації розсилка матеріалів через електронну пошту, месенджери соціальних мереж Фейсбук, Телеграм та Інстаграм з включенням до повідомлень активних гіперпосилань на розташування вироблених під час проєкту матеріалів, котрі оприлюднені та перебуватимуть у відкритому доступі для цільових груп краєзнавців, істориків, працівників музеїв та викладачів і студентів вищих навчальних закладів, де є відповідна спеціалізація. Під час реалізація проєкту відбуватиметься комунікація з місцевими мешканцями, котрі, зважаючи на специфіку менталітету мешканців сільської місцевості, часто будуть самі активними носіями інформації та передаватимуть її усно й шляхом повідомлень (у т.ч. з фото та відео) своїм родичам й друзям через соціальні мережі.

Кількісні та якісні показники інформаційної складової проєкту
Важливим чинником комунікаційної діяльності є результат виконання самого проєкту як створення та розповсюдження візуальних творів у формі інтерв’ю, що дасть можливість комунікації цільової аудиторії, котра, як передбачається складатиме в кінцевій сумарній кількості охоплення 1 000 000 осіб. В результаті реалізації проєкту буде опитано близько 200 осіб в усіх областях України (окрім окупованих територій) та закордону, більшість з котрих поширюватиме інформацію про своє надане інтерв’ю серед кола своїх родичів та знайомих. Непряма аудиторія проєкту, котра внаслідок його специфіки та способу реалізації і як засобу комунікативної діяльності в кінцевому результаті передбачає охопити також 1 000 000 осіб. Одним з якісних показників результату реалізації комунікаційного плану передбачається формування розуміння важливості піднятого проєктом питання в контексті сучасного стану культури серед частини прямої та опосередкованої аудиторії проєкту.

Довгострокові результати реалізації проєкту
У перспективі наступних років після реалізації проєкту в мережі інтернет та в соціальних мережах залишаться оприлюднені матеріали проєкту. Відеозаписи, котрі будуть розміщені на відеосервісі Ютуб з часом постійно будуть збільшувати кількість переглядів в наслідок збереження актуальності теми проєкту в наступних роках. Згідно даних, які подає відеосервіс Ютуб, відео на їх платформі з роками набирає кількість переглядів часом значно більшу, ніж за короткий термін одразу після його оприлюднення. Таким чином з роками вплив на пряму аудиторію не лише збережеться, але й може значно збільшитись, підтвердженням чого буде статистика переглядів та реакцій. Задля цього Фонд національно-культурних ініціатив імені Гната Хоткевича бере на себе зобов’язання підтримувати та контролювати присутність оприлюдненого відеоконтенту в наступні роки після реалізації проєкту.

Суспільна цінність досягнутих результатів
Сприяння збереження історичної пам’яті, збагачення інформаційного культурного простору. Привернення уваги суспільства до процесів зміни соціального становища селянина та актуалізація теми важливості значення селянства в Україні в культурній площині. Тема селянства, життя у селах та хуторах є надзвичайно важливою не лише для культурного розвитку нашого народу, але й для соціального та економічного становища українського суспільства. Адже саме від праці на землі залежить добробут фактично кожного громадянина нашої держави. Проте за останні десятиліття значна кількість населених пунктів вже зникло з мапи України і нині продовжує зникати. Адже в сільській місцевості живуть переважно люди старшого віку. Статистика смертності на селі в рази перевищує народжуваність. Цьому, безперечно, сприяє і неповернення молоді назад у села після навчання у містах, і відсутність зорганізованих робочих місць на селі — працездатні селяни мігрують у міста в пошуках робочих місць з гідною зарплатою. Одночасно з цим зникають цілі галузі тваринництва, котрі ще донедавна були невід’ємною частиною домашнього господарства. Селяни жартують, що скоро корова буде в “червоній книзі”. Разом з тим концентрація уваги суспільства на житті у містах, активна урбанізація останніх десятиліть сприяє значному дефіциту уваги на потребах селянства, ігнорування їх найболючіших проблем. Проєкт матиме значення для актуалізації питань, звернення уваги а відтак і можливості пошуку підтримки важливої людини у нашому суспільстві — селянина.

Забезпечення вільного доступу до напрацювань проєкту
Всі відеоматеріали будуть розміщенні в мережі Інтернет в повному обсязі для вільного доступу на постійній основі на каналі Мальва ТВ на відеосервісі Ютуб (youtube.com/tvmalva), в соціальній мережі фейсбук Мальва ТВ (facebook.com/Malva.TV). Інформація про проєкт буде розміщена сайтах Фонду національно-культурних ініціатив ім. Гната Хоткевича (khotkevych.info) та на сайті Мальва ТВ (malva.tv).

Внутрішні та зовнішні ризики, що можуть вплинути на реалізацію проєкту та шляхи їх мінімізації
До внутрішніх ризиків проєкту в перу чергу належить вплив на проєкт можливого раптового критичного загострення ситуації з коронавірусною хворобою COVID-19. Для мінімізації впливу цих ризиків для всіх учасники проєкту є обов’язкова умова ретельного дотримання всіх вимог щодо протидії захворюваності на коронавірус, виконання всіх необхідних профілактичних заходів тощо. Також є технічні ризики роботи з апаратурою та обладнанням та організаційні ризики. Для мінімізації технічних ризиків перед початком проєкту та на самому початку проєкту особливу ретельну увагу буде приділено належному стану всієї апаратури, техніки та обладнання. Для мінімізації організаційних ризиків співкоординатори проєкту постійно контролюватимуть процес виконання проєкту, залишаючи резерв часу для вирішення можливих питань, що можуть виникнути. Крім того, відбуватимуться спільні обговорення та аналіз виконання проєкту всіма його учасниками на кожному етапі його реалізації.

До зовнішніх ризиків проєкту належить небезпека військової агресії окупанта під тієї частини експедиції, котра буде відбуватися неподалік лінії розмежування з окупованими територіями Донецької та Луганської областей, а також неподалік з адміністративним кордоном окупованої частини України — автономної республіки Крим (наближені до нього частини Запорізької, Херсонської, Миколаївської областей). Для мінімізації цих ризиків про діяльність експедиції в зоні ООС будуть повідомлятися відповідні силові структури. При роботі на території, котра наближена до окупованого Криму, команда проєкту буде чітко дотримуватись рекомендацій відповідних державних структур та спиратись на досвід роботи журналістів, напрацьований під час діяльності в подібних обставинах.

Моніторинг реалізації проєкту
Моніторинг відбуватиметься за кількісними та якісними показниками в процесі реалізації проєкту на кожному його етапі. До кількісних показників належить моніторинг опитування людей (кількість опитаних осіб, час інтерв’ю, час змонтованих відеозаписів, кількість змонтованих відео), статистика охоплення глядачів в інтернеті, кількість переглядів на відеосервісах, кількість переглядів публікацій на сайтах та кількість репостів матеріалів в соціальних мережах. До якісних показників належить перегляд та прослуховування змісту записаних інтерв’ю, географія їх проведення, технічна якість відеозапису та технічна якість монтажу. Також до якісних показників моніторингу проєкту є змістовна частина реакцій на зроблені матеріали в процесі реалізації проєкту від фахових істориків, краєзнавців, знавців української культури та журналістів ЗМІ, котрі відреагують на проєкт своїми матеріалами в медіа.

Контакти
Адреса
61002, Харків, вулиця Багалія, 6
Фонд національно-культурних ініціатив імені Гната Хоткевича

Телефони:
097-283-66-47
098-700-80-70
098-005-35-14

Сайт:
http://khotkevych.info

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *